High Performance lubricants

Kostnasbesparingar och ökad prestanda

Högprestanda produkter för alla applikationer

 • Växellådsoljor
 • Hydraulikoljor
 • Kedje- , Vajer-, Gejd- och Maskinoljor
 • Kompressor oljor
 • Smörjfett för höga och låga varvtal, hög belastning.
 • Fett för öppna växlar
 • Smörjfett för höga och låga temperaturer

Service som komplement till våra produkter

 • Oljeanalyser med rådgivning
 • Produkt rekommendationer, upprättande av smörjscheman
 • Avancerad Applikation support och felsökning
 • Inspektion och applikations övervakning
 • Tribologi, Utbildning och Konsultation
 • Rekommendation av smörjutrustning

Produkt broschyr efter applikations område