Miljöskyddsprodukter

env_kansi.jpg

Vi levererar ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för snabb och effektiv bekämpning av olje-och kemikalieutsläpp på vatten och på land. Våra produkter och tjänster omfattar: sorbenter, en ny generation av polymerer för att binda och att bekämpa läckage av kolväten, säkerhetsprodukter, oljebekämpningsutrustning, utbildning, riskbedömning och kartläggning av val av rätt produkt.