Mekaniska oljebekämpningsprodukter

desmi_mechanical.jpg

Oljebekämpning

Desmi Ro-Clean A/S, har glädjen att presentera ett brett utbud av oljebekämpningsprodukter. Det täcker hela skalan av oljebekämpningsutrustning och den senaste tekniken, där kvalitet och planering står i centrum. Desmi Ro-Clean erbjuder ett varierat och brett utbud av mekaniska bommar för operativ oljebekämpning i insjöar och i kustvatten.

Modellerna fås snabbt utfällda, är lätta att använda och har en lång livstid. A-Boom lätt mekanisk bom med en vikt på 1,5 kg/m och ett 15 m avsnitt väger endast 22 kg inpackad i säck. A-Boom kräver endast en mycket liten manstyrka i uppdrag vid sjöar. A-Boom är en miljövänlig bom, eftersom den kan brännas i sin förvaringslåda i slutet av sin livscykel.

Troilbom är ett mycket populär medeltung och snabbt utvikbar bom. Idealisk för användning i hamn.Troilbom kan lagras i rullar på 200 meter så att bommen kan vikas ut på vattendrag på mindre än 5 minuter. Troilbom lagras också på aluminiumställning, en modell som främst används av räddningsverk.

RO-Fence är en robust och tålig bom. Den är avsedd för året runt bruk när du kontinuerligt vill skydda miljön. Ett starkt bastyg Hypalon är detsamma som har använts i 25 år i den tunga och världen välkända modellen RO-Bom. Flötena som är gjutna i röd polyeten tål hårda smällar och slitage.

RO-Strandbom är en specialbom med två vattenkanalen i bottnet på bommen. Vattnet pumpas till de två kanalerna på undersidan av bommen, och på samma gång verkar vikten av vattnet som en tätning mellan vattenlinjen och landgränsen, då bommen flyter. Idealisk för användning påstränder, laguner, träsk, tidvatten-och flodslätter, när vattennivån är låg.

RO-Bom är en tung, uppblåsbar bommodell för användning i öppet hav, i sjöar och vid kust. Används också i hamnar och vid raffinaderier. Samtliga modeller är utrustade med handtag och med en standardiserad ihopkoppling för förenklande av användningen. Kunden kan också välja olika avsnittslängder.