Säkerhetsprodukter

turvallisuus.jpg

Välj en säker arbetsmiljö, som hjälper alla att komma till jobbet också i morgon. Skyddar människor och miljö motfarliga läckage och mot faror i arbetsutrymmen.

Produktfamilj:

  • Avloppsskyddssmattor och begränsningsdammar
  • Läckageinsamlingskärl
  • Skyddsförpackningar för transport av förpackningsklasser I, II och III och Pop-up kärl för läckage
  • Avrinningskärl för fat och IBC-behållare
  • E-glasfiberduk och -filt med handtag