Plaster

En flexibel och lokal partner

Bland våra kunder kan man finna företag inom förpackning, konstruktion och bygg, el, elektronik, bil, företag som tillverkar konsumentprodukter etc. 

Våra konkurrensfördelar inkluderar en bred produktportfölj, effektiv logistik och skräddarsydda leveranser direkt till kunderns produktion. Vår starka närvaro på olika marknader gör vår verksamhet möjlig och ger flexibel lokal service. Vi kan reagera snabbt på våra kunders behov baserat på individuella kundbehov. 

Vi har stor erfarenhet och kunskap inom olika råvaror och processer, vilket gör det möjligt för oss att nära följa och stödja de olika faserna i våra kunders produktionsprocesser. Våra tekniska resurser kan även användas till att stödja kundernas och slutkundernas produktutveckling.

Telko’s enhet Plaster levererar: