Telkon blogi

Tuoreita tuotekehitysideoita ja arvokkaita vinkkejä esimerkiksi muoviraaka-aineiden, kemikaalien ja voiteluaineiden käyttöön.

Käytä extruusiojärjestelmän puhdistukseen sopivia puhdistuskompaundeja

17.11.2016 | Kimmo Liinamaa

BFL training die.jpg

Säännöllinen tuotantolaitteiden puhdistus parantaa muovituotteiden laatua ja tuotannon tehokkuutta.

Tyypillisesti extruusiojärjestelmä huuhdellaan normaalissa tuotannossa käytettävällä raaka-aineella. Varsin usein tämä on myös riittävä toimenpide. Esimerkiksi värinvaihtojen yhteydessä voi kuitenkin olla järkevää käyttää puhdistukseen suunniteltua kompaundia. Puhdistuskompaundin avulla tuotannon vaihtoon käytettävä aika lyhenee. Samalla huuhteluun tarvittavan raaka-aineen määrä pienenee – ja kustannukset pienenevät.

Tuotantoajon raaka-aineen ja värin vaihdon lisäksi puhdistuskompaundit kannattaa ajaa extruusiojärjestelmään vaikkapa viikonlopun tuotantoseisokin ajaksi. Puhdistuskompaundi lyhentää prosessin käynnistämiseen tarvittavaa aikaa ja suojaa laitteistoa esim. korroosiolta. Puhdistuskompaundi vähentää myös lyhyehkön seisokin aiheuttamia pilkkuja, jotka johtuvat raaka-aineen lämpöhajoamisesta (kun laitteistossa pidetään lämpö seisokin yli).

Huoltoseisokkien yhteydessä extruusiolaitteisto puhdistetaan yleensä mekaanisesti. Myös ennen huoltoa kannattaa käyttää puhdistuskompaundia, koska se helpottaa laitteiston mekaanista puhdistusta huoltoseisokin aikana.

Lue lisää puhdistusaineista:

Muovituotteiden valmistuksessa tarvittavat puhdistusaineet

 

Kimmo Liinamaa

Kimmo Liinamaa

Business Development Manager, Plastics. Kimmo on tuotantotalouden diplomi-insinööri ja ollut pakkausten kanssa tekemisissä jo vuodesta 2004, sekä Telkolla vuodesta 2012. Pakkausten maailmassa häntä kiehtoo erityisesti muovipakkausten modifiointi eri raaka-aineiden ja lisäaineiden avulla. Vapaa-aikanaan Kimmo käy kuntosalilla ja pelaa golfia – aina kun lasten harrastuksilta ehtii.