Telkon blogi

Tuoreita tuotekehitysideoita ja arvokkaita vinkkejä esimerkiksi muoviraaka-aineiden, kemikaalien ja voiteluaineiden käyttöön.

Uutta muovimateriaaleista - K-2016 messuilla nähtyä

21.11.2016 | Mikko Lehtonen

Telko - kuva Mikko Lehtonen

Olen Telkon muoviasiantuntija Mikko Lehtonen ja kävin muovialan Mekassa K-messuilla Düsseldorfissa nyt toista kertaa Telkon edustajana. Ilokseni sain huomata yleisilmeen piristyneen viime kerrasta - näkyykö jo Euroopan tasolla muovituotannon osittainen paluumuutto Kiinasta, vai ovatko ajat vihdoin kääntymässä parempaan?

Uusia muovimateriaaleja

Uusia mielenkiintoisia muovimateriaaleja tulee markkinoille silloin tällöin, näitä oli myös edustamillamme päämiehillä, mm. EMS:in muovilaatu Grivory G5V, joka on kehitetty autoteollisuutta silmällä pitäen. Sitä voi käyttää sovelluksiin, joissa tarvitaan aikaisempaa parempia mekaanisia ominaisuuksia 80-100 asteen lämpötiloissa.

Lisäksi EMS on kehittänyt uusia Grivory HT-laatuja sovelluksiin, joissa tarvitaan aikaisempaa parempaa hydrolyysin kestoa ja aikaisempaa alhaisempaa kosteuden imeytymistä.

TPE-toimittajamme Hexpol, jonka asiakkaamme tuntevat paremmin vanhalta nimeltään Elasto, esitteli messuilla uusia TPE-laatuja. Niiden joukossa oli erittäin mielenkiintoisia tuotteita, jotka on kehitetty erityisesti hyvää kosketustuntumaa ajatellen. Näillä laaduilla tuntuma luo mielikuvan silkin kosketuksesta.

Näille uusille TPE-tuotteille voidaan odottaa laajaa käyttöä esimerkiksi kellojen ja erilaisten sporttilaitteiden rannekkeissa - kaikkialla, missä ihokosketuksen tuntuma on ratkaiseva.

Muovikomposiitit laajasti esillä

Muovikomposiitit ja komposiittirakenteet ovat olleet aina sydäntäni lähellä. Tänä vuonna K-messuilla kestomuovikomposiitit ja niistä valmistetut tuotteet ja komponentit olivat viime kertaakin enemmän esillä, ja metallin korvaus muovikomposiiteilla on edelleen kasvava trendi.

Fraunhofer Instituten osastolta mieleeni jäi Rotaxin moottori, jossa koko sylinterilohko oli toteutettu muovisena! Toki sylinteriputket olivat terästä ja ns. märkinä putkina ne oli tehokkaasti vesivaipalla jäähdytettykin. Moottorisahojen moottoreiden lisäksi tulemme varmasti jatkossa yhä enemmän näkemään vähintäänkin puoliksi muovisia moottoreita!

Samalla osastolla esiteltiin myös jatkuvakuitulujitetta hyödyntäviä kestomuovikomposiittiratkaisuja. Näissä jatkuvista kuiduista kelattu kuitulujite on viety inserttinä ruiskuvalumuottiin, ja sitten päälle on valettu muovilla.

Kuitulujite on jo komposiitti itsessään, sillä siinä on lujitekuidun lisäksi kestomuovi valmiiksi mukana; tämä mahdollistaa aihion valmistuksen niin että se pysyy muodossaan ruiskuvalumuotissa. Mikä tärkeintä, vain tällaista kestomuoviprepreg-valmistetta käyttämällä voidaan varmistua siitä, että kaikki
kuidut ovat varmasti perin pohjin muovilla kostutettuja, eli muovin kanssa kosketuksissa ja siihen sidoksissa.

Telko - kuva Mikko Lehtonen

Ylläolevassa kuvassa yläkulmassa on lujiteaihio, joka sitten on päälle valettu ruiskuvalulla. Tämä lujite alakulmassa olevan valkoisen lopputuotteen sisällä antaa tarvittavan lisälujuuden halutuissa suunnissa ilman mitään ylimääräistä. Näin voidaan säästää kallista lujitemateriaalia.

Kun sekä lujitteessa että perusmateriaalissa on käytössä sama polymeeri, sulautuvat sekä lujiteaihio että päälle valettava muovimassa yhdeksi kokonaisuudeksi. Telkon päämiehistä EMS Grivory tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden hyödyntää edellä mainittuun teknologiaan kehitettyä hiilikuituteippiä tuotteissaan.

Tavoitteet energian säästön ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi ajavat kehitystä kohti yhä kevyempiä materiaaleja ja esimerkiksi kulkuneuvoja. Tulemme siis näkemään kestomuovikomposiittitekniikoita hyödyntäviä tuotteita jatkossa varmasti yhä useammin. Niiden käyttö laajenee myös urheiluvälineisiin ja muihin tuotteisiin, joissa keveydellä, suorituskyvyllä ja valmistuskustannuksilla on merkitystä.

Kuitulujitteiset kestomuovit

Mikko Lehtonen

Technical Sales Manager. Mikko Lehtonen on muoviraaka-aineiden asiantuntija, jolla on14 vuoden kokemus elektroniikkateollisuuden tuotekehityksessä muoviraaka-ainespesialistina. Hänen osaamisensa kattaa lähes kaiken muovialalla tuotteiden valmistuksesta niiden hävitykseen. Mikko on kiinnostunut kaikesta uudesta muoviin liittyvästä teknologiasta, niin raaka-aineiden kuin valmistusteknologian osalta.