Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §Rekisterinpitäjä

Telko Oy (Y-tunnus: 09871371)
Lintulahdenkuja 10
00500 HELSINKIHenkilötietojen käsittelyn perusteet

Telko Oy kerää ja käyttää henkilötietoja tavoitteenaan kehittää käyttäjäkokemusta ja mahdollistaa viestintä kyseisten henkilöiden ja Telkon välillä. Henkilötietoja voidaan kerätä asiakkaista, toimittajista, liiketoiminnan yhteyshenkilöistä, työntekijöistä ja muista Telkon organisaatiosta, palveluista ja/tai tuotteista kiinnostuneita henkilöistä sekä henkilöistä, joiden voi olla tarpeen ottaa yhteys Telkoon.

Telko kerää, käsittelee ja varastoi henkilötietoja huolellisesti yrityksen tietosuojaperiaatteiden, hyvien käytäntöjen ja lakien mukaisesti. Henkilökunnan, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden oikeuksia suojataan ja heidän henkilötietojaan tallennetaan vain, jos ne ovat tarpeellisia ja ajantasaisia.Rekisterin sisältö ja käyttö

Tietosuojaperiaatteita sovelletaan Telkon pääkonttorissa ja sivukonttoreissa ja niitä toteuttavat kaikki henkilökunnan jäsenet, vapaaehtoiset, urakoitsijat, toimittajat ja muut Telkoa edustavat henkilöt. Samoja periaatteita sovelletaan kaikkeen yrityksen hallusaan pitämään henkilötietoon, mukaan lukien

 • tiedot, joita kerätään sivuston käyttäjistä evästeiden avulla
 • tiedot, joita henkilöt itse antavat rekisteröityessään sivustoon
 • tiedot, joita henkilöt antavat tilatessaan sivuston palveluja
 • muut tiedot, joita henkilöt saattava lähettää tai luovuttaa Telkolle


Telko voi käyttää henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • sivuston hallinnointi ja mukauttaminen eri käyttäjille
 • pääsyn myöntäminen sivuston palveluihin
 • ostettujen tuotteiden lähetys
 • ostettujen palvelujen toimittaminen
 • viestien ja laskujen lähettäminen
 • maksujen periminen
 • markkinointimateriaalien lähettäminen


Rekisterin suojaus

Henkilötiedot suojataan salasanoilla tai ne säilytetään lukitussa tilassa. Lisäksi niihin sovelletaan Rekisterinpitäjän yleisiä tietoturvaohjeita ja tietojärjestelmien sisältämiä tietoja koskevia periaatteita, kuten palomuureja. Ainoastaan erikseen nimetyillä Rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden työntekijöillä on pääsy henkilötietoihin. Kaikilla Telkon työntekijöillä on velvollisuus osaltaan varmistaa, että henkilötietoja kerätään, tallennetaan ja käsitellään asianmukaisesti.Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Palveluntarjoajan tai sen kumppanien ja alihankkijoiden ulkopuolisille tahoille eikä suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia tai henkilötietorekistereitä varten. Tietoja voidaan poikkeuksellisesti luovuttaa kolmansien osapuolien käyttöön lain tai viranomaisen vaatimuksesta, sovellettavien käyttöehtojen täytäntöön panemiseksi ja mahdollisten ehtorikkomusten tutkimiseksi ja Palvelun turvallisuuden takaamiseksi.

Tietojen käsittelyn teknisessä toteutuksessa osa tiedoista sijaitsee fyysisesti Rekisterinpitäjän ulkopuolisilla palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

Tietoja luovutetaan ja siirretään määritettyihin tarkoituksiin Rekisterinpitäjän sisällä ja sen kumppaneiden ja alihankkijoiden yksiköille, joista osa sijaitsee EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jotkin verkkopalvelujen ylläpitämisessä käytettävistä palvelimista saattavat sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä henkilöillä on oikeus katsoa, hakea, muokata, korjata ja poistaa henkilötietojaan sekä pyytää henkilötietojensa luovutusta. Henkilöillä on myös oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn ja käytön lopettamista. Telko pidättää oikeuden kieltäytyä noudattamasta pyyntöä, jos se todetaan asiattomaksi. Voimassa olevan lain mukaisesti henkilöillä on oikeus antaa muodollinen suostumus sähköposti- ja kirjepostimarkkinointiin.

Jos haluat käyttää näitä oikeuksia tai saada muita tietoja, lähetä pyyntö sähköpostilla tai kirjepostilla osoitteeseen:

viestinta@telko.com

Telko Oy
Lintulahdenkuja 10
00500 Helsinki, Finland