OPIS PLIKU DANYCH OSOBOWYCH

Ustawa o danych osobowych (523/99) § 10 i § 24Administrator pliku z danymi osobowymi

Telko Oy (Numer identyfikacyjny podmiotu: 09871371)
Lintulahdenkuja 10
00500 HELSINKICele przetwarzania danych osobowych

Firma Telko Ltd gromadzi i wykorzystuje informacje na temat użytkowników w celu poprawienia ich doświadczeń podczas korzystania z witryny oraz komunikacji pomiędzy Telko a tymi użytkownikami.

Użytkownikami mogą być klienci, dostawcy, partnerzy biznesowi, pracownicy i inne osoby zainteresowane strukturą firmy Telko, jej usługami i/lub produktami, którzy mogą chcieć skontaktować się z firmą Telko.

Te dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i przechowywane z zachowaniem ostrożności przez Telko z myślą o spełnieniu firmowych standardów ochrony danych zgodnych z dobrymi praktykami oraz o stosowaniu się do przepisów prawa. Prawa personelu, klientów oraz partnerów są chronione, a ich dane osobowe przechowywane tylko, jeśli są potrzebne i aktualne.Zawartość i wykorzystanie tego pliku

Polityka ochrony danych obowiązuje pracowników głównej siedziby Telko, jej oddziałów, całego personelu, wolontariuszy, podwykonawców, dostawców i inne osoby pracujące w imieniu Telko. Jej zasady mają również zastosowanie do wszystkich danych osobowych przechowywanych przez firmę, m.in.

 • informacji zebranych przez pliki cookie podczas wizyt użytkowników witryny
 • informacji przekazywanych przez użytkowników podczas rejestracji w witrynie
 • informacji przekazywanych przez użytkowników w ramach subskrypcji wiadomości w witrynie
 • wszelkich innych informacji przesłanych lub inaczej przekazanych przez użytkowników firmie Telko


Firma Telko może wykorzystać dane osobowe użytkowników do następujących celów:

 • administracja i personalizowanie witryny dla użytkowników
 • umożliwienie użytkownikom dostępu do witryny i jej usług
 • przesyłanie użytkownikom kupionych przez nich produktów
 • dostarczanie użytkownikom kupionych przez nich usług
 • przesyłanie użytkownikom oświadczeń i faktur
 • pobieranie opłat
 • przesyłanie użytkownikom materiałów marketingowych


Bezpieczeństwo przechowywanych danych

Dane osobowe są chronione przy użyciu haseł lub w inny sposób w przestrzeni zamkniętej. Ponadto ich bezpieczeństwo regulują również wytyczne Administratora danych osobowych oraz zasady dotyczące danych zawartych w systemach informacyjnych, takich jak zapory ogniowe. Tylko specjalnie wyznaczeni pracownicy Administratora oraz jego partnerów lub wykonawców mają dostęp do danych osobowych użytkowników.

Każdy, kto pracuje dla lub z Telko, ponosi odpowiedzialność za gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych w odpowiedni sposób.Ujawnienie danych

Dane nie są ujawniane podmiotom innym niż Dostawca usług lub jego partnerzy i podwykonawcy w celu reklamy bezpośredniej, sprzedaży zdalnej lub innych sposobów marketingu bezpośredniego, przeprowadzania badań rynku oraz opinii ani przekazywane do rejestru danych. W drodze wyjątku dane mogą zostać ujawnione trzeciej stronie, jeśli będzie wymagać tego prawo lub oficjalne rozporządzenie, do celów wdrożenia obowiązujących warunków użytkowania oraz zbadania potencjalnych naruszeń warunków ogólnych oraz do zapewnienia bezpieczeństwa Usługi.

Techniczna realizacja przetwarzania danych: część danych przechowywana jest fizycznie na zewnętrznych serwerach Administratora danych, gdzie są one przetwarzane za pomocą technicznego łącza użytkownika.

Dane są ujawniane i przesyłane do konkretnych celów pomiędzy Administratorem oraz oddziałami jego partnerów i podwykonawców, przy czym niektóre z tych oddziałów zlokalizowane są poza obszarem UE lub EOG. Niektóre serwery stosowane do utrzymania usług sieciowych mogą być także zlokalizowane poza UE lub EOG.Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich weryfikacji, modyfikacji, poprawiania oraz usuwania. Użytkownicy mogą żądać ujawnienia swoich danych osobowych. Użytkownicy mogą wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania i rozpowszechniania swoich danych osobowych. Firma Telko zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich żądań, które uzna za niewłaściwe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa użytkownicy mają prawo wyrazić formalną zgodę na uzyskiwanie propozycji sprzedaży pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Jeśli chcesz skorzystać z tych praw lub uzyskać więcej informacji, prześlij swoją prośbę pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres:

viestinta@telko.com

Telko Oy
Lintulahdenkuja 10
00500 Helsinki, Finland