Telkon blogi

Tuoreita tuotekehitysideoita ja arvokkaita vinkkejä esimerkiksi muoviraaka-aineiden, kemikaalien ja voiteluaineiden käyttöön.

Öljyn ja kemikaalien käsittelyn riskit ja niiden torjuminen

Öljyn ja kemikaalien käsittelyyn liittyy aina riskejä ja näihin riskeihin on lakien ja säädösten mukaan varauduttava asianmukaisesti. Varautuminen tarkoittaa muun muassa oikeiden torjuntavälineiden ja -aineiden hankkimista ja ylläpitoa, sekä kouluttautumista ja vastuullisten henkilöiden osaamisen..
Lue lisää
17.9.2018 | Ari Virtanen

Kuinka paljon valmistusvaiheessa on mahdollista vaikuttaa ruiskuvaletun lopputuotteen luotettavuuteen ja laatuun?

Suunnittelun ja lopputuotteen valmistumisen väliin mahtuu monta eri vaihetta, joista jokainen on osaltaan vaikuttamassa siihen, millainen lopputuotteesta tulee laadultaan.
Lue lisää
12.4.2018 | Telko Ltd

Bioliuottimien edut tuotannossa ja ympäristönsuojelussa

Tuotannossa voidaan saavuttaa merkittäviä etuja, kun perinteisen hiilivetyliuottimet korvataan bioliuottimilla. Bioliuottimien ja perinteisten hiilivetyliuottimien ero on siinä, että bioliuottimet hajoavat täydellisesti luonnossa. Mikäli esimerkiksi pesuveden jäämiä mukana kulkeutuu luontoon,..
Lue lisää
5.4.2018 | Sirkka Vuorela

Metallimalmien vaahdotusprosessi vaikuttaa kannattavuuteen

Sulfidisten metallimalmien rikastaminen tapahtuu vaahdotuksen avulla. Metallimalmien vaahdotusprosessissa hienojauhetusta kiviaineksesta pyritään erottamaan malmin arvokas osa arvottomaksi todetusta osasta. Prosessin tehokkuus on ensiarvoisen tärkeää, sillä yleensä arvottoman kiviaineksen osuus on..
Lue lisää
18.1.2018 | Marcus Laurell

Mitä lääkkeiden ja luontaistuotteiden pakkausmuovien valinnassa kannattaa ottaa huomioon?

  Optimaalinen pakkaus tukee omalta osaltaan lääkkeiden ja luontaistuotteiden myyntiä. Esimerkiksi helppokäyttöinen, helposti avattava ja suljettava, pakkaus voi olla merkittävä etu kuluttajalle ja tehdä tuotteen käytöstä miellyttävämpää. Myös pakkauksen kierrätettävyys voi olla ominaisuus, jota..
Lue lisää
9.1.2018 | Arto Heinonen

Autonvalmistajien voiteluainesuositukset merkkihuollon laadun takeena

Huollossa käytettyjen moottoriöljyjen ja voiteluaineiden laatu vaikuttaa autojen merkkihuollon kilpailukykyyn. Autojen merkki- ja moottorityyppikohtaiset voiteluainesuositukset perustuvat huolelliseen tuotesuunnitteluun ja testaukseen sekä vankkaan käytännön kokemukseen. Suositusten tavoitteena on..
Lue lisää
5.1.2018 | Emma Vuorio