Україна

Григорія Андрющенка 4-Г

01135 Київ

Україна


Тел.: +38 (044) 377 55 50

Факс: +38 (044) 377 55 51

Grygoriia Andriushchenka Srt. 4-G

01135 Kiev
Ukraine

Пластики

Павло Антімонов

Керівник Відділу

+38 067 231-98-95

Pavel.Antimonov[at]telko.com

Микола Зеленюк

Менеджер з продажу

+38 067 823-80-78

Nikolay.Zelenyuk[at]telko.com

Іван Кондратенко

Менеджер з продажу

+38 067 248 13 25

Ivan.Kondratenko[at]telko.com

Андрій Кошель

Менеджер з продажу

+38 067 402 57 01

Andrey.Koshel[at]telko.com

Олена Парфір'єва

Менеджер з продажу

+38 067 324 23 19

Elena.Parfirieva[at]telko.com

Олександр Рудник

Менеджер з продажу

+38 067 505 20 01

Alexander.Rudnyk[at]telko.com

Аліна Чубатенко

Імпорт-експорт менеджер

+38 067 407 71 61

Alina.Chubatenko[at]telko.com

Катерина Ігнатьєва

Менеджер по роботі з клієнтами

+38 067 226 35 28

Katerina.Ignatieva[at]telko.com

Промислова Хімія

Антон Гапонов

Керівник Відділу

+38 067 463 13 14

Anton.Gaponov[at]telko.com

Ірина Бабай

Менеджер з продажу

+38 067 447 18 11

Irene.Babay[at]telko.com

Ольга Пєстова

Менеджер з продажу

+38 067 502 94 88

Olga.Pestova[at]telko.com

Максим Самойленко

Менеджер з продажу

+38 067 462 01 23

Maksim.Samoylenko[at]telko.com

В'ячеслав Троць

Менеджер з продажу

+38 067 502 94 86

Viacheslav.Trots[at]telko.com

Олена Луценко

Менеджер з продажу

+38 067 474 51 25

Olena.Lutsenko[at]telko.com

Аліса Сняткова

Менеджер по роботі з клієнтами

+38 067 240 97 43

Alisa.Snyatkova[at]telko.com

Ірина Сарасеко

Менеджер з продажів

+38 067 504 02 77

Irina.Saraseko[at]telko.com

Ілля Слотін

керівник юніту хімії для харчової промисловості

+38 067 239 3781

Ilya.Slotin[at]telko.com

Маріна Шапар

Менеджер по роботі з клієнтами

+38 067 400 5329

Marina.Shapar[at]telko.com

Contact Us