Telkon blogi

Tuoreita tuotekehitysideoita ja arvokkaita vinkkejä esimerkiksi muoviraaka-aineiden, kemikaalien ja voiteluaineiden käyttöön.

Öljyn ja kemikaalien käsittelyn riskit ja niiden torjuminen

17.9.2018 | Ari Virtanen

environmental-safety

Öljyn ja kemikaalien käsittelyyn liittyy aina riskejä ja näihin riskeihin on lakien ja säädösten mukaan varauduttava asianmukaisesti. Varautuminen tarkoittaa muun muassa oikeiden torjuntavälineiden ja -aineiden hankkimista ja ylläpitoa, sekä kouluttautumista ja vastuullisten henkilöiden osaamisen ylläpitoa.

 

Vaarallisten aineiden käsittelyä ja pelastussuunnitelmia koskevat säädökset

 

  • Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (Vna 685/2015)

     

    • Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (Vna 390/2005)

       

    • Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (Vna 856/2012)

 

Näiden lakien ja säädösten noudattamisen ohella on tärkeää arvioida riskit säännöllisesti ja varautua mahdollisiin vaaratilanteisiin asianmukaisilla torjunta- ja imeytystuotteilla.

 

Oppaamme "Öljyn ja kemikaalien torjunta - hankinnoista vastaavan opas" esittelee tarkemmin oheisten säädösten sisällöt ja antaa vinkkejä siihen, miten riskeihin ja vaaratilanteisiin voi varautua ennalta parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Lataa kattava oppaamme alla olevasta linkistä ja lue lisää aiheesta.

 

 

Lataa opas tästä

Ari Virtanen

Ari Virtanen

Sales Manager, Industrial Chemicals & Environment Department. Helps clients to increase occupational safety, protect the environment and reach sustainability goals.