Telkon blogi

Tuoreita tuotekehitysideoita ja arvokkaita vinkkejä esimerkiksi muoviraaka-aineiden, kemikaalien ja voiteluaineiden käyttöön.

Kuinka paljon valmistusvaiheessa on mahdollista vaikuttaa ruiskuvaletun lopputuotteen luotettavuuteen ja laatuun?

12.4.2018 | Telko Oy

Suunnittelun ja lopputuotteen valmistumisen väliin mahtuu monta eri vaihetta, joista jokainen on osaltaan vaikuttamassa siihen, millainen lopputuotteesta tulee laadultaan.

 

Tuotteen muoto ja useat muut ominaisuudet päätetään jo suunnittelijan työpöydällä. Perinteisesti on ajateltu, että suunnitteluvaiheessa tiedossa olevat ongelmat, kuten esimerkiksi kutistumat, vääristymät ja muut epätoivotut ilmiöt, jäävät tuotteen valmistajan vastuulle.

 

Materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa tuotteen luotettavuuteen monin eri tavoin. Valitsemalla materiaali, jolla on selkeä marginaali suunnitteluparametreihin lujuuden, iskulujuuden, sitkeyden tai esimerkiksi pitkäaikaisen lämmönkeston osalta, voidaan perustellusti

olettaa tuotteen luotettavuuden lisääntyvän.

 

Valmiin tuotteen testaaminen on luotettavuuden kannalta yhtä tärkeää kuin huolellinen suunnittelu. Laadukkaan ja onnistuneen testaamisen edellytyksenä on suorittaa testaaminen sellaisissa olosuhteissa, joissa tuotetta tullaan todellisuudessakin käyttämään.

 

 

DFR_ladattava_blogi-1

Lataa Telkon muoviasiantuntijoiden laatima opas ”DFR – Design for Reliability ½”. Kattava opas esittelee ruiskuvalettujen muovituotteiden tuotantoprosessin eri vaiheiden merkityksen laadukkaan lopputuotteen aikaansaamiseksi.

 

 

Lataa opas tästä

Telko Oy

Telko Oy

Telko on johtava muoviraaka-aineiden ja teollisuuskemikaalien asiantuntija ja toimittaja Suomessa sekä globaalisti. Laaja asiakaspalvelu kattaa myös teknisen tuen ja tuotantoprosessien kehittämisen. Telko edustaa alan johtavia kansainvälisiä päämiehiä. Yrityksen vahvuus onkin raaka-aineosaaminen, jota asiantuntijat ovat kerryttäneet vuosien aikana työskennellesään erilaisissa asiakasprojekteissa.