Historia i przyszłość Telko

Firma Telko powstała w roku 1908 pod nazwą Metalliteollisuuskonttori. Korzenie Telko sięgają głęboko w przemysł Finlandii — nazwa firmy pochodzi od historycznego przedsiębiorstwa Suomen Teollisuuskonttori, które powstało w roku 1917 i specjalizowało się w imporcie węgla i koksu. Firma Telko zawsze obsługiwała klientów lokalnie, oferując im potrzebne produkty i rozwiązania.

Telko – historia i przyszłość

 

Współczesna firma Telko powstała w roku 2008 w wyniku fuzji spółek Aspo Chemicals i Kauko-Telko w grupę Aspo, której Telko jest spółką zależną. Nowa spółka stała się od tego czasu jednym z wiodących dystrybutorów na wybranych rynkach z wyjątkową obecnością na rynku wschodnim.


W ciągu tych stu dziesięciu lat firma Telko rozrosła się w międzynarodowego dystrybutora surowców oraz eksperta ds. procesów obsługującego klientów na całym świecie. Wartości Telko prowadzą firmę naprzód po drodze do pozycji prekursora zrównoważonego rozwoju i preferowanego dostawcy rozwiązań, który połączy działających w przemyśle klientów i zleceniodawców w zrównoważony sposób.

1908

Założenie przedsiębiorstwa Metalliteollisuuskonttori przez znane spółki mechaniczno-inżynieryjne.

1917

Założenie przedsiębiorstwa Suomen Teollisuuskonttori w celu importu różnych produktów, w tym węgla i koksu.

1936

Przyjęcie nazwy Telko.

1937

Rozpoczęcie sprzedaży opon samochodowych Good Year i technicznych tworzyw sztucznych.

Lata 60. i 70.

Działalność sklepu metalowego.

1970

1977

Oddanie do eksploatacji pierwszego zbiornika magazynowego w terminalu chemicznym w Raumie.

1978

Starckjohan przejmuje większościowe udziały w Telko.

1989

Spółka Starckjohann-Telko jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Helsinkach.

1994

Rozwija się działalność w sektorze chemicznym, założenie spółki Aspokem.

1995

Otwarcie oddziałów w Estonii, Łotwie i na Litwie.

2000

Dział operacji biznesowych Telko sprzedany firmie Kaukomarkkinat.

2000–2004

Otwarcie oddziałów w Rosji i na Ukrainie.

2008

Grupa Aspo przejmuje Kauko-Telko. Połączenie działu chemicznego Aspo i działu surowców Telko. Nowa firma Telko skupia się na tworzywach i chemikaliach.

2008

2010

Otwarcie oddziałów w Chinach i na Białorusi.

2011

Powstanie firmy RTS.

2011

2012

Otwarcie Spółki w Kazachstanie i biura sprzedaży w Czechach.

2015

Otwarcie Spółki na Kaukazie.

2017

2018

110 LAT TELKO 

2018

Telko Ltd. dokonało zakupu duńskiej firmy Square Oil A/S.

2019

Otwarcie Spółki w Rumunii

AKTUALNOŚCI I BLOGI