Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój - integralna część Telko


Zrównoważony rozwój to kluczowa wartość w naszych wszystkich operacjach oraz zasadniczy element strategii biznesowej Telko. Naszym celem jest zdobycie pozycji prekursora zrównoważonego rozwoju, a drogą rozwiązanie kwestii krytycznych poza minimalnymi wymaganiami prawa i przepisów. Naszą misją jest połączenie działających w przemyśle klientów i zleceniodawców w zrównoważony sposób.


Bezpieczeństwo chemiczne oraz świadomość kwestii ochrony środowiska to kluczowe czynniki powodzenia Telko. Zrównoważony styl pracy to obowiązek każdego członka naszej organizacji. Naszym celem jest przewidywanie i unikanie wszelkich szkodliwych efektów na środowisko naturalne za pośrednictwem analiz oddziaływania na środowisko i analiz ryzyka. Przestrzegamy wszelkich przepisów lokalnych i wymagań ustawodawczych dotyczących naszych działań i mocno angażujemy się w wszechstronną odpowiedzialność obejmującą bezpieczeństwo środowiska naturalnego, uczciwe i bezpieczne warunki pracy oraz walkę z korupcją.


Kluczową zasadą w polityce ochrony środowiska Telko jest ciągłe doskonalenie operacyjne zgodnie ze standardem ISO 9001. Jesteśmy członkiem programu Responsible Care dla współpracujących podmiotów z branży chemicznej, który stanowi kolejną platformę rozwoju operacyjnego w celu wyjścia poza minimalne standardy i przepisy. Telko stosuje europejskie rozporządzenie REACH do wszystkich operacji w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa chemicznego. Więcej informacji na temat rozporządzenia REACH i najnowszych rozporządzeń można znaleźć w witrynie agencji Finnish Safety and Chemicals Agency oraz w witrynie ECHA. See Telko's certificates and commitments here. 

 

EcoVadis gold logo      UKAS AND ISO 9001; ISO 14001 - RGB

 

W zakresie operacji biznesowych organizacja Telko stosuje się do postanowień Kodeksu postępowania grupy Aspo, co zapewnia wysoką jakość zarówno oferowanych produktów, jak i usług, oraz gwarantuje odpowiedzialny sposób działania. Telko jest także sygnatariuszem Zasad etycznych i biznesowych Europejskiego stowarzyszenia dystrybutorów chemii FECC.


Zrównoważony rozwój jest priorytetem podczas opracowywania oferty produktów Telko. Nieustannie rozwijamy portfolio Telko Green, aby móc oferować klientom produkty i rozwiązania powstałe w zrównoważony sposób. Celem Telko jest ciągłe zwiększanie udziału produktów z oferty Green Portfolio.

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Responsibility Report w wersji ang. :

 

New call-to-action

 

Tutaj znajdziesz wszystkie Raporty Zrównoważonego Rozwoju Telko >>

Piia-Appelqvist.png

Kontakt HSEQ

 

Zapytania dotyczące rozporządzenia REACH można wysyłać na adres REACH[at]telko.com.


Masz pytania lub sugestie dotyczące zrównoważonego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska lub jakości? Skontaktuj się z nami.

 

Piia Appelqvist
HSEQ Manager
+358 9 521 7215
piia.appelqvist[at]telko.com