WHISTLEBLOWING

Chcemy postępować właściwie – Nasz system whistleblowingu


Długoterminowy sukces Telko budowany jest na uczciwym i etycznym biznesie, opisanym w Kodeksie Postępowania firmy. System Whistleblowing zapewnia możliwość raportowania podejrzewanych nieprawidłowości. Istnieje możliwość zgłoszenia swoich obaw, gdy podejrzewa się poważne wykroczenie, któremu należy zapobiec lub które należy naprawić. Zgłoszenia nie muszą być poparte dowodami, ale powinny być składane w dobrej wierze. Swoje obawy można zgłosić anonimowo używając kanału raportowania zarządzanego przez zewnętrzną firmę WhistleB.

 

Kanał raportowania, pozwalający na anonimowe przesłanie wiadomości i dialog: https://report.whistleb.com/aspo

 

Aby użyć systemu whistleblowingu w Rosji, z uwagi na legislacje, należy skorzystać z adresu: https://report.whistleb.com/asporussia

 

Kanał Raportowania jest osiągalny z dowolnego urządzenia, także smartphonów. Zalecamy pracownikom korzystanie z kanału z urządzeń nie podłączonych do naszego intranetu.

 

Więcej informacji:

- FAQ https://whistleb.com/faq/whistleblower
- Jak wysłać wiadomość w systemie whistleblowingu – krótki film wprowadzający.
Piia-Appelqvist.png

Kontakt HSEQ

 

Zapytania dotyczące rozporządzenia REACH można wysyłać na adres REACH[at]telko.com.


Masz pytania lub sugestie dotyczące zrównoważonego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska lub jakości? Skontaktuj się z nami.

 

Piia Appelqvist
HSEQ Manager
+358 9 521 7215
piia.appelqvist[at]telko.com