Przedmieszki i dodatki

Popraw jakość swoich produktów z tworzyw sztucznych! Firma Telko oferuje szereg stałych i płynnych dodatków oraz przedmieszek na potrzeby nadawania tworzywom sztucznym koloru i specjalnych właściwości fizyko-chemicznych

Ulepszanie produktów z tworzyw za pomocą koncentratów i dodatków


Dodatki to komponenty, które nadają materiałowi specjalne właściwości, nawet jeśli zostaną dodane do surowców w małych ilościach. Dzięki dodatkom można poprawić użyteczność istniejących produktów lub wytworzyć nowe, modyfikując właściwości surowca lub dodając do niego nową cechę.


Typowe efekty uzyskiwane dzięki dodatkom i przedmieszkom to modyfikacje właściwości powierzchniowych, takie jak przeciwdziałanie sklejaniu, właściwości poślizgowe lub antypoślizgowe albo antystatyczne. Właściwości produktów są często ulepszane za pomocą na przykład antyoksydantu i stabilizatora UV. Opakowania żywności można ulepszyć za pomocą dodatku zapobiegającego zaparowaniu.


Przedmieszki są także używane do barwienia tworzyw sztucznych. Na przykład sadza i ditlenek tytanu są używane do tworzenia czarnych i białych błon lub części wytłaczanych.

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji

Grzegorz Bugajski

Sales Support Engineer

+48 502 654 044

grzegorz.bugajski@telko.com

Aktualności i blogi

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz o coś zapytać? Nie wahaj się! Pytaj!


Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc dotyczącą swojej branży lub informacje na temat dostępności lub właściwości konkretnego produktu.